Etna Digital

Strategija i plan

Šta je marketing strategija?

Marketing strategija je dugoročni koncept za postizanje ciljeva organizacije. Taj koncept je zasnovan na dobrom poznavanju potreba kupaca i stvaranju jasne i održive konkurentne prednosti.

U marketingu postoje 7 glavnih strategija:

A šta je marketing plan?

Marketing plan je operativni dokument koji ocrtava marketing strategiju koju će organizacija implementirati kako bi ostvarila željene ciljeve.

Strategija i plan se posavljaju na osnovu informacija koje u datom trenutku imamo. Kako vreme bude prolazilo količina tih informacija će se povećavati te će strateijg i plan u 99,9% slučajeva biti skloni improvizacijiAli je bitno da ih i na početku imamo definisane.

 

Strategija nam kazuje gde treba da idemo, plan nam kazuje kako. ETNA Vam neće reći gde da idete bez detaljnog objašnjenja kako da to uradite!

Zašto 98% ljudi ne uspe?

Zamislite da krećete na 2000 kilometara dugačak put, bez navigacije, putokaznih tabli, u nepoznatom autu koji je napunjen nepoznatim gorivom.

U ovakva putovanja se preko 98% preduzetnika upušta kada je online marketing u pitanju.
I posle im nije jasno zašto neuspevaju.

Da biste postigi određeni cilj, morate znati vaše „odredište“, kupiti GPS, imati pouzdan auto i u njega sipati odgovarajuće gorivo tj definisati KPIeve, budžete, alate koji su Vam potrebni, Product market fit, ciljnu publiku i time ćete se u ogormonoj meri osigurati od neuspeha.

Kako ETNA radi?

Etna će za Vas napraviti strategijju i detaljan realizacionni plan koji će obuhvatiti:

1. KPI-eve
2. Omnichanel metodve za Vašu konkretnu situaciju
3. Ciljnu publiku
4. Predlog ponuda
5. Predlog sadržaja i načina obraćanja
6. Vizuelni identitet
7. Predlog prodajnog levka
8. Up, cross i down sellove
9. Plan peronalizacije i automatizacije
I još mnogo toga….

Tek nakon definisane strategije i plana, krenućemo u kreiranje prodajnog levka i proces egzekucije koji će izazvati digitalnu erupciju Vašeg biznisa.
Zato zakažite konsultaciju još danas i dovedite Vaš biznis do stadijuma digitalne erupcije!

Šta drugi kažu o nama

Web development

Pitanja i odgovori

Dobro pitanje, koje često dobijamo od strane klijenata. I sajt i landing srtana imaju za cilj da dovedu do određenih konverzija (kupovina, leadova, telefonskih poziva….).

Fokus naslovne stranice sajta je da posetiocima pruži osnovne informacije o firmi – njene vrednosti i proizvode/usluge koje nudi. Sadržaj i dizajn treba da privuku korisnike da ostanu na sajtu i istraže ostale stranice vebsajta koje će ih navesti na određenu konverziju.

Cilj landing strane jeste baš ta konverzija. To je samostalna stranica, obično napravljena na domenu sajta koja je kreirana na način da izazove željenu reakciju kod korisnika. Ona odstranjuje sve distrakcije kod korisnika i fokusira se na samo jednu stvar – prijavu na newsletter, porudžbinu ili zakazivanje sastanka.

  • Povećanje konverzija
  • Sajt radi i kada vi ne radite
  • Landing strane podržavaju sve ciljeve vaše firme
  • Prikupljanje svih bitnih informacija o korisnicima
  • Razvijate brend awareness
  • Jačate kredibilitet biznisa

Da. Landing strane su najefikasniji način da uverite kupce da izvrše kupovinu.

Međutim taj pristup ne odgovara svakom biznisu. Ukoliko prodajete 1-5 proizvoda ovo je idealno rešenje za Vas. Ali za one biznise koje imaju veliki katalog proizvoda ovaj pristup sigurno neće imati smisla.

Vrlo često pitanje, ali moramo Vas razočarati – nemamo opšti odgovor na ovo pitanje.

Vreme zavisi od X faktora kao što su broj stranica (proizvoda), kompleksnost projekta, zahtevi klijenta. Proces izrade može trajati od 7 dna pa sve do nekoliko meseci.

Nakon konsultacija, tačno definisanih stavki i uslova i kreiranog plana možemo Vam dati krajnji datum završetka radova.

  • Sajtovi koje mi kreiramo su dizajnirani tako da maksimizuju povrat investicije (ROI), a ne samo da izgledaju lepo.
  • Etna digital pomoću jedinstvene marketinške strategije sa specifičnim istraživanjem tržišta, identifikuje sve skrivene potrebe i želje korisnika, tačno znajući šta žele da vide
  • Posetioce Vašeg vebsajta pretvaramo u odane kupce