Da biste prikupili informacije koje su vam potrebne za razvoj strateškog marketinškog plana za svoju firmu, potrebno je da sprovedete istraživanje tržišta o vašem biznisu, vašoj konkurenciji i vašoj zajednici.

Ne možete se osloniti na intuiciju, rasuđivanje i iskustvo; vašoj kompaniji su potrebni čvrsti podaci. Iako će biti potrebno neko vreme za prikupljanje ovih informacija, dostupni su brojni resursi koji vam mogu olakšati proces.

Vaša firma

Veliki deo informacija koje su vam potrebne o vašem poslovanjuu možete pronaći kroz razgovore sa članovima osoblja i drugim ljudima u sličnoj industriji.

Takođe možete saznati više o svojoj firmi i da li ona zadovoljava potrebe vaših trenutnih korisnika tako što ćete ih zamoliti da popune anketu pri dolasku. Evo nekih od pitanja na koja treba da odgovorite o svojoj firmi:

Kakva je pozadina i istorija vaše firme? Da li je to već dugo u sadašnjoj zajednici? Ima li napretka?

Koje su prednosti i slabosti vašeg poslovanja? Da li postoje problemi sa zakazivanjem, otkazima, fluktuacijom osoblja, ili upravljanjem nadoknadom?

Ko su Vaši sadašnji korisnici po godinama, polu, etničkom poreklu, čime se bave, gde žive, koje problem imaju?

Koje usluge pruža vaša firma? Kome su potrebne ove usluge? Da li se ove potrebe menjaju?

Kako potrošači vide vašu kompaniju?

Vaša konkurencija

Morate saznati ko su vaši konkurenti i šta imaju da ponude. Proverite sa svojim okružnim ili državnim poslovnim društvom kako je izgledalo vaše poslovanje i poslovanje vaše konkurencije u proteklih 5 godina.

Kada utvrdite ko su vaši konkurenti, morate ih proceniti. Do ovih informacija je možda malo teže doći, ali možete pokušati da prikupite što više informacija tako što ćete jednostavno pitati druge vlasnike, slušati svoje korisnike, prijatelje i komšije kada govore o svojim firmama gde oni rešavaju probleme i paziti na konkurentne teklame. Da biste procenili svoju konkurenciju, potrebno je da postavite sledeća pitanja:

Koja je ciljna publika i tržišna niša vaših konkurenata?

Zašto određeni ljudi ili grupe ljudi posebno vole ili ne vole vaše konkurente?

Kako se na vaše konkurente gleda u zajednici?

Koje marketinške aktivnosti su isprobali vaši konkurenti?

Vaša zajednica

Pored prikupljanja informacija o vašoj i konkurentskih firmi, morate naučiti što više o ljudima u vašoj zajednici.

Koliko ljudi živi u vašem području usluge? Da li se očekuje da će populacija rasti ili se smanjivati? Koje su demografske karakteristike stanovništva u vašem kraju?

Kako se vaša praksa doživljava u zajednici? Da li ste poznati u zajednici?

Ko su vaši potencijalni pacijenti? Da li se njihove želje i potrebe zadovoljavaju negde drugde u zajednici? Ako ne, kako vaša kompanija može zadovoljiti te potrebe?

To je to

Nadamo se da sada, kada kažemo istraživanje tržišta, znate šta to znači i da nije toliko jednostavno koliko zvuči.

Etna Digital vas pozdravlja, istražujte i napredujte, pa nam javite rezultate ☺