Niste jedini koji imaju problem sa ovime, i mene je davno iznenadio ovaj termin „automatizacija“. Marketing aj kao kontam, znam šta je, ali automatizacija me je malo zbunjivala.

To može biti bilo šta, pomislio sam prvo da je neki software koji radi marketing umesto mene, ili da mi treba neko super extra znanje iz programiranja da sve to uspostavim.

Nadam se da nisam jedini koji je to pomislio.

Šta je marketing automatizacija

To je proces gde korišćenjem tehnologije smanjujemo fizički napor u sveri marketinga!

1

Mislim da ne može jednostavnije da se objasni.

Nemojte odmah sad da bežite jer sam vam otkrio magičnu formulu, već pročitajte do kraja, ima stvari koje će vam značiti, a tekst nije dugačak.

Za automatizaciju nam je potrebna neka od platformi za automatizaciju ili alat. To koristimo jer onda sa tog jednog mesta menadžujemo sve aktivnosti vezane za neku marketinšku kampanju.

Kao na primer što je reč sa E-mail marketingom i koršćenjem softvera pomoću kog nećemo izgubiti 300 godina kucajući svaki mail posebno.

Kako marketing automatizacija pomaže timovima

1) Štedi i oslobađa im vreme da se fokusiraju na razvoj marketing strategije, umesto što bi radili tehničke stvari.

2) Pruža nam bogatu, detaljnu sliku ponašanja i profila potencijalnih kupaca.

3) Daje mogućnost da napravimo našu custom šemu za zagrevanje leadova. Kada to formiramo, sve se radi automatizovano po koracima, što znači da možemo malo da odmorimo glavu.

4) Omogućava nam da proširimo kampanju jer ćemo moći da se nosimo sa svim informacijama kada ih lakše organizujemo.

5) Smanjuje ljudsku grešku, to veoma znači jer bi sve to neko morao da iščitava i pregledava po tri puta.

6) Stavlja leadove (potencijalne kupce) na prvo mesto.

7) Pomaže nam za određivanje preciznih vremenskih jedinica za objavljivanje sadržaja.

8) Povećava marketing ROI (povrat uložene investicije).

9) Buduće investicije i korake predviđa tačnije od samih nas.

Automatizacija na B2B tržištu?

Marketing automatizacija je jako pogodna za Business to Business!

Ako bolje razmislimo, B2B je poznat po dužim ciklusima prodaje, složenom dinamikom donošenja odluka, višestepeni procesi nabavke, i tako dalje – da se ne zamaramo glupostima.

B2B tržišta zahtevaju visok nivo fokusiranosti i vođenja odnosa. Takođe je jako bitna edukacija o proizvodima i svesnost o celom projektu. Ovo je oblast gde se pre kupovine dugo razmišlja i detaljiše – to može potrajati nedeljama, mesecima negde čak i godinama.

Da, godinama, jer zahteva dug niz uticajnih donosioca odluka. Ovakvi klijenti menjaju celokupnu sferu posla i vredi se potruditi.

Kako zadržati sve informacije toliko dugo, kako održati svest o svemu i pamtiti razgovore, pratiti napredak?

Upravo marketing automatizacijom!

Šta je sa B2C marketingom?

Automatizacija ovde se malo razlikuje u odnosu na B2B.

Ovde je cilj da se za što kraće vreme i za što manje uloženog truda, proda produkt kupcu. Sve je sa ciljem da utrošeno vreme prodajnog tima bude minimalno, ili nikakvo!

To znači da smo dobro automatizovali ceo proces!

Automatizacija Business to Customer marketinga se takođe odnosi na praćenje potencijalnog ponašanja kupca, kako bi odlučili šta ćemo promeniti u strategiji. Nakon nekog vremena praćenja kampanje, promene detalja, ona postaje savršena.

Potrošačka kampanja (B2C) ima za cilj da veoma brzo pridobije interesovanje kupaca, pri čemu je put do uzimanja njihovih para kratak, jednostavan, očigledan, ali i primamljiv.

Evo objašnjenje. Ovo je sad bitno da razumemo.

To ne znači da nema mesta za dugoročne strateške pristupe bazi kupaca itd… Već govorimo kako je izgradnja lojalnosti i poverenja brendu u što kraćem roku – od velikog značaja za B2C.

Primeri marketing automatizacije:

E-mailovi dobrodošlice – Recimo da ste dobili novog klijenta i potrebno je da odmah, u početku, krenete da gradite neko poverenje u međusobnom odnosu. Dok je klijent još uvek uzbuđen, sigurno će biti srećan kada ugleda vaš E-mail.

Sa E-mail workflow automatizacijom – E-mailovi će se slati automatski, zbog čega nećete trošiti puno vremena na pisanje, i nećete brinuti da ne pogrešite u kucanju – Olakšali smo posao!

Kvizovi za potrošače – Kupci današnjeg vremena očekuju da im posvetite mnogo vremena. Recimo da imate 10.000 ili 100.000 kupaca, sigurno ne možete da se sastajete sa svakim od njih posebno, čak i da je video poziv u pitanju – ponovo bi bilo fizizčki neizvodljivo bez automatizacije!

Jedna veoma poznata metoda za učenje o potrebama i željama vaših korisnika je kroz kvizove. Njihovi odgovori na vaša pitanja u kvizu će rezultovati automatskim prilagođenim preporukama koje zaista odgovaraju njihovim potrebama.

Napuštene korpe i ponovno ciljanje – Marketing automatizacijom podesite skup radnji koje će se pokrenuti ako ljudi ostave punu korpu za kupovinu na veb-prodavnici.

Poslaće se mejl koji prikazuje proizvode koje je kupac ostavio u korpi. Ako kupac ne odgovori nakon nekoliko dana, ponovo se automatski šalje e-pošta i dodaje se kupon za popust – Kad biste sve ovo postigli bez softvera koji će nam pomoći da to automatizujemo?

Neki od softvera su AdRoll, ili Rejoiner.

Kao što ste imali prilike da razumete

Marketing automatizacija se može i potrebno je da se koristi za svaki model biznisa.

Ovakvi sistemi u marketingu su ključ za povećanje prihoda firmi, dok sa druge strane ne povećavaju troškove za zaposlene radnike.

To bi bilo sve za ovaj blog, nadam se da sam vam bar malo približio ovaj termin, ukoliko imate nekih pitanja, ja sam voljan da vam odgovorim u komentarima.

Ako vam se svidela priča i želite da saznate kako da povećate broj kupaca korišćenjem marketing automatizacije, naš tim je tu da vam pomogne i posavetuje u svemu